Journées d’études, Sciences sociales et académies solidaires en Turquie

Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Dayanışma Akademileri

Programme

Lundi / Pazartesi
27 juin / Haziran 2022

9.30
Ouverture / Açılış Konuşması
Marc Aymes (CNRS/EHESS), Noémi Lévy Aksu (Hafıza Merkezi)

10.00-11.15
Collectifs en Turquie : Présentation, orientations et difficultés
Türkiye’de Kolektifler : Genel bakış, yönelim ve zorluklar
Modération / Moderasyon – Élise Massicard (CNRS)

11.15-11.30
Pause-café / Kahve Arası

11.30-12.30
Collectifs en Turquie : suite
Türkiye’de Kolekfifler: Devam

12.30-14.00
Pause déjeuner / Öğle Yemeği

14.00-15.45
Violations des libertés universitaires en Turquie : « une université alternative » est-elle envisageable ?
Türkiye’de Akademik Özgürlük İhlalleri: “Başka bir Akademi” Mümkün mü?

 • Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği (BİRARADA) /
  Association pour la science, l’art, l’éducation, la recherche et la solidarité
 • Eskişehir Okulu & Ankara Dayanışma Akademisi (ADA) / École d’Eskişehir & Académie solidaire d’Ankara (ADA)

Modération / Moderasyon – Hans-Lukas Kieser (University of Newcastle,
Australia)

Sciences sociales et académies solidaires en Turquie / Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Dayanışma Akademileri

15.45-16.00
Pause-café / Kahve Arası

16.00-17:30
Droits de l’homme : nouvelles approches, nouveaux champs İnsan Hakları: Yeni Yaklaşımlar ve Alanlar

 • İnsan Hakları Okulu (İHO) / École des droits de l’homme
 • Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Akademi / Académie de la Fondation
  des droits de l’homme de Turquie

Modération / Moderasyon – Camille Schmoll (EHESS)
18h-20h
Cocktail / Kokteyl

Mardi / Salı
28 juin / Haziran 2022

9.45
Mots de bienvenue du Président de l’EHESS / EHESS Başkanı’ndan Hoş Geldiniz Konuşması
Christophe Prochasson (EHESS)

10:00-11:30
Études de genre en Turquie : menaces et interventions
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Tehdit ve Müdahaleler

 • Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği / Association
  d’études de genre “Entre nous”
 • Ankara Dayanışma Akademisi (ADA) & Eksişehir Okulu / Académie solidaire d’Ankara & École d’Eskişehir

Modération / Moderasyon – Lucie Drechselová (EHESS)

11.30-11.45
Pause-café / Kahve Arası

Sciences sociales et académies solidaires en Turquie / Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Dayanışma Akademileri

11.45-13.15
Enseigner hors de l’université : défis et opportunités Üniversite Dışında Öğretim: Zorluk ve Fırsatlar
-Kampüssüzler / Les Sans-campus

 • Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) / Académie de solidarité de
  Kocaeli
 • Yeni Yaşam Derneği / Association Nouvelle Vie

Modération / Moderasyon – Arnaud Saint-Martin (CNRS)

13.15-14.30
Pause déjeuner / Öğle Yemeği

14.30-16.00
Diffusion des savoirs : outils digitaux et plateformes collaboratives Bilgiyi Paylaşmak: Çevrimiçi Araçlar ve Platformlar

 • İzmir Dayanışma Akademisi (İDA) / Académie de solidarité d’İzmir
 • Kültürhane / Maison de la culture

Modération / Moderasyon – Christian Jacob (CNRS / EHESS)

16.00-16.15
Pause-café / Kahve Arası

16.15-18.00
Discussion générale : Quel avenir pour les « Universitaires pour la paix » et les « Académies de solidarité » ? Nouvelles formes de solidarité, intégration dans la société civile et les réseaux universitaires
Genel Tartışma: “Barış için Akademisyenler” ve “Dayanışma Akademileri”ni Nasıl Bir Gelecek Bekliyor? Dayanışmanın Yeni Biçimleri, Sivil Toplum ve Akademik Ağlarla Bütünleşme

Modération / Moderasyon – Aude Merlin (Université libre de Bruxelles)

informations pratiques

Le 27 juin 2022 au Campus Condorcet, centre de colloques, auditorium 250
le 28 juin à la MSH Paris Nord, auditorium

Print Friendly, PDF & Email